Новини от клуба
  Устав на БНКЛР
  Развъдна дейност
  Клубна дейност
  Членове
 
  Контакти
_____________________
Бързи връзки ...
- КЛУБНИ КУЧИЛА
- КЛУБНИ РАЗВЪДНИЦИ
  ОБЩИ СЪБРАНИЯ
 
 

office@labrador-bg.com
____________________


ОБЩИ СЪБРАНИЯ
ЕКСТЕРИОРНИ ИЗЛОЖБИ
РАБОТНИ ИЗПИТАНИЯ
ДРУГИ МЕРОПРИЯТИЯ

 

Общи събрания на БНКЛР

____________________________________________________________________

ПОКАНА


Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел за общественополезна дейност „Български национален клуб Лабрадор ретривър“ – гр. Асеновград, на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на членовете на 18.04.2015 г. в 15 ч. в Асеновград, комплекс „40-те извора“, при следния дневен ред:
1. Отчитане дейността на УС за 2014 г.;
2. Приемане на нови членове;
3. Разни.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ редовното
общо събрание ще се проведе същия ден в 16ч. на същото място и при същия дневен ред.

https://www.facebook.com/events/531595770316544/

____________________________________________________________

Изтегли: ПРОТОКОЛ ОБЩО СЪБРАНИЕ 2014г.
____________________________________________________________________

ПОКАНА

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел за обществено полезна дейност “БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН КЛУБ ЛАБРАДОР РЕТРИВЕР”, на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква Редовно Общо събрание на членовете на 12.05.2013 г . в гр София ул.„Луи Айер” №2 ет. 10 от 11.00ч.

1. Отчитане на текущи разходи
2. Приемане на нови членове
3 . Разни

При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ Редовното Общо събрание ще се проведе същия ден в 1 2 .00 ч., на същото място и при същия дневен ред.

С уважение: УС на БНК Лабрадор Ретривер

____________________________________________________________________

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел за общественополезна дейност „Български национален клуб Лабрадор Ретривер“, Асеновград, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на членовете на 10.03.2012 г. в 11 ч. в Асеновград, комплекс 40-те извора, при следния дневен ред: 1. отчитане на текущи разходи; 2. приемане на нови членове; 3. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ редовното общо събрание ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред.

______________________________________________________________________Обявеното събрание за 06.09.2010г. не може да се състои поради:
Протокол от общо събрание проведено на 24.05.2010г. в гр. София.


Проведена благотворителна кауза на специализираната изложба на клуба на 23.05.2010г. в полза на:
Помощно училище „Н. Драмалиев” гр. Самоков – 106,30лв.
Дом за деца с увреждане, гр. Перник – 106.30лв.
Събрани общо средства: 212,60лв.

Час на започване 11:50.

Присъстващи членове:

• Павлин Зангаров

• Атанас Янков

• Огнян Стоянов

• Петя Стоянова

• Милица Демирева

• Милена Попова

• Дияна Георгиева

• Елена Михайлова

• Радослав Сълов

• Пролет Белчева

• Димитър Костов

• Десислава Петкова, опълномощена от Кристиян Коджабашев

• Емил Манов

• Бойко Стоянов

• Евелина Стоянова

• Александър Христев

• Николай Бараков

• Толиана Трифонова

• Мартин Иванов, опълномощен от Божидара Иванова

Общо 25 гласа.

• Отчет за 2009г.

Председателя П. Зангаров зачита отчета.

Приет е отчета от всички членове.

• Прием на нови членове. Подадени молби от:

• Борислава Христова – гласуване: единодушно „За”

• Любомира Велева – гласуване: единодушно „За”

• Албена Петкова – гласуване: единодушно „За”

• Венцислав Дачевски – гласуване: единодушно „За”

• Евелина Стаменова – гласуване: единодушно „За”

• Иван Кацарски – гласуване: единодушно „За”

• Яна Малашева – гласуване: единодушно „За”

• Михаела Петрова – гласуване: единодушно „За”

• Десислава Валентинова – гласуване: единодушно „За”

• Росица Сарандалиева – гласуване: единодушно „За”

• Петър Станев – гласуване: единодушно „За”

• Инна Първанова – гласуване: единодушно „За”

• Любомир Петков – гласуване: единодушно „За”

• Веселин Даров – гласуване: единодушно „За”

• Борислав Георгиев – гласуване: единодушно „За”

• Цветан Георгиев – гласуване: единодушно „За”

• Станимир Сираков – гласуване: единодушно „За”

• Драгомир Славчев – гласуване: единодушно „За”

Като предложение от Огнян Стоянов: Да бъдат отчитани парите от изложбите на Софийска секция от догодина – гласуване: единодушно „За”.

Пролет Белчева: „Ако изложбата излезе на минус, може ли клуба да додаде?”

Александър Янков: „Софийска секция е подразделение на клуба. Благодарим на СС за организацията на толкова мероприятия”

Предложение: Да се направи банкова сметка на клуба. – гласуване: единодушно „За”

Предложение от Евелина Стоянова: Да се премахне обявата в държавен вестник. – Обявата е задължителна по закон на РБ.

Предложение: Да се провежда ОС месеците Януари и Февруари. – гласуване: единодушно „За”

До края на м.Март да се плаща членски внос към клуба. – гласуване: единодушно „За”

Пролет Белчева: „Ако до края на м.Март не се плати членски внос, се дължи двойна такса до края на м.Юни. Ако не се плати и след това, съответният член се изключва от клуба. – гласуване: единодушно „За”

Александър Янков: „Да изчакаме още седмица да се плати членски внос от Пловдивска секция”
– гласуване: 12 гласа „За”, 9 гласа „Против” - приема се. До 28.5.2010г.вкл.

Да се качи в сайта кои членове са изрядни и кои не са.

Да се подчертае, че това са легитимните развъдници за породата в България.

Радослав Сълов да се включи в поддръжката на сайта на клуба.

• гласуване: единодушно „За”

Да се направят визитки на клуба със съдържание: Уеб адрес, име на председателя и телефони.

Предложение от Николай Бараков: „Да се качат комплект документи за заплождане, заявление за родословия и др. на сайта”.

Предложение от Мила Демирева: „Договорът за покупко-продажба трябва да бъде задължителен”.

Предложение: „Преди да се издадат родословията, кученцата трябва да бъдат с поставени микрочипове”.

Предложение от Мила Демирева: „Нека чипа да бъде задължителен преди продажба на куче, но не преди издаване на родословието”.

Гласуване: 19 гласа „За”, 6 гласа „Въздържали се” – приема се.

Предложение: Да се печата номера на чипа в родословието, вместо да се поставя лепенка. Гласуване: Единодушно „За”.

Да не се пускат кучета в разплод преди да имат всички необходими документи.

Да се провери кучило „Б” на „Магден” и дата на издаване на сертификат за дисплазия на мъжкото куче “MAXIM VIII”.

Евелина Стоянова: „Да не губим кучила”. Да се накаже развъдчика лично. Не е хубаво да идват всички до София, но сертификата е един хвърчащ лист и не се разбира каква е степента на дисплазия.

Албена Петкова: Това, че в Стара Загора не е сертифицирана клиника, не значи, че не измерва и не издава документи.

Пролет Белчева: Против издаване на родословия на третото кучило на Магден.

Спира се дейността на развъдника за 3г., като кучката няма право да иде в съсобственост. Гласуване: Единодушно „За”.

Пролет Белчева: „Да се преснима кучката след раждането в Син Кръст и ако се окаже с С или Д дисплазия да не се издават родословия. Гласуване: Единодушно „За”.

Добринка Баракова: „Да се издадат родословия на кучилото във Варна, но да се наложи наказание „Мъмрене”.” Гласуване: Единодушно „За”.

Павлин Зангаров: „Поради запитване от Мила Демирева, може ли да се извърши заплождане на следващо разгонване след раждане по преценка на развъдчика – раждане два пъти един след друг, но не три пъти?”. Гласуване: Единодушно „За”.

Бойко Стоянов: „Нека минималната възраст за женско куче за допускане в разплод да бъде 15 месеца, по преценка на развъдчика”. Гласуване: 14 гласа „За”; 5 гласа „Против”; 6 гласа „Въздържали се”.

Албена Петкова: „Нека мъжките кучета да се снимат за дисплазия и да се пускат в разплод на минимум 12 месеца”. Гласуване: 22 гласа „За”; 3 гласа „Въздържали се”.

За женски кучета пределната възраст за заплождане нека бъде 8 години. Гласуване: Единодушно „За”.

Снимки за дисплазия: 12 месеца минимум, мъжки и женски. Гласуване: Единодушно „За”.

За вече снимани кучета ще се изискват нови снимки за лакътна дисплазия, без заварено положение.
От тук нататък всички ще снимат за лакътна дисплазия, и мъжки и женски кучета, като допустимите степени са „0” и „1”.

Гласуване: 23 гласа „За”, 2 гласа „Въздържали се”.

Относно клиниките за снимки за дисплазия.

Албена Петкова: Този клуб е член на БРФК и трябва да работим по правилата на МФК. „Син Кръст” е единствената сертифицирана клиника тук. Логично е да снимаме там.

Да се признават снимки за дисплазия от всяка сертифицирана клиника в Европа.

„Син Кръст” да бъде клиниката, в която да се снимат клубните кучета.

Гласуване: 21 гласа „За”; 3 гласа „Против”; 1 глас „Въздържал се”.

Предложение от Албена Петкова: „Изискванията за мъжки кучета от чужбина да бъдат покрити правилата на клуба на съответната държава”. (За възрастни кучета, а не бебета.)

Мъжки чуждестранни кучета над 12 месеца покрили правилата на тамошния клуб се признават от БНКЛР и са годни за разплод.
Гласуване: Единодушно „За”.

Евелина Стоянова: „Има клубни кучета, които не са се явявали на клубни изложби. Какво ще правим? Нека всички клубни кучета да ходят поне на 1 изложба годишно”. – оттегля предложението.

Павлин Зангаров: „Да се препоръчва кучетата да минават изпит по вродени качества”.

Клуба да организира колкото се може повече тренировки и поне един изпит на година за вродени качества, като не е задължителен за допускане в разплод, но е препоръчителен.
Гласуване: 22 гласа „За”; 3 гласа „Въздържали се”.

Очаквайте скоро протоколи от:

Общо събрание 2009г.
Общо събрание 2008г.
Общо събрание 2007г.
Общо събрание 2006г.
...

 

 
 
all rights reserved ® BULGARIAN NATIONAL CLUB LABRADOR RETRIEVER
webmaster & design: Milla ©