Новини от клуба
  Устав на БНКЛР
  Развъдна дейност
  Клубна дейност
  Членове
 
  Контакти
_____________________
Бързи връзки ...
- КЛУБНИ КУЧИЛА
- КЛУБНИ РАЗВЪДНИЦИ
  ЧЛЕНОВЕ НА БНКЛР
 
 


office@labrador-bg.com
____________________


 

Членове на БНКЛР


Членски внос от 20лв. се заплаща до края на м. Март за съответната година. Ако не бъде платен в този срок се дължи двойна такса в размер от 40лв. до края на м. Юни. Ако не се спази и този срок, се прекратява автоматично членството в клуба.

Банкови данни:

BG17CECB979040G4989000 - Николай Бараков 
 
all rights reserved ® BULGARIAN NATIONAL CLUB LABRADOR RETRIEVER
webmaster & design: Milla ©