Новини от клуба
  Устав на БНКЛР
  Развъдна дейност
  Клубна дейност
  Членове
 
  Контакти
_____________________
Бързи връзки ...
- КЛУБНИ КУЧИЛА
- КЛУБНИ РАЗВЪДНИЦИ
  ПРЕДИ ДА РАЗВЪДИТЕ КАКВО Е НЕОБХОДИМО
 
 

office@labrador-bg.com
____________________


ПРАВИЛНИК ЗА РАЗВЪДНА ДЕЙНОСТ НА БНКЛР
ПРЕДИ ДА РАЗВЪДИТЕ - КАКВО Е НЕОБХОДИМО
ИЗТЕГЛЯНЕ НА
ДОКУМЕНТИ
ЛЕГИТИМНИ КЛУБНИ РАЗВЪДНИЦИ
МЪЖКИ КЛУБНИ
РАЗПЛОДНИЦИ
НАСТОЯЩИ КЛУБНИ
КУЧИЛА
САНКЦИОНИРАНИ И ИЗКЛЮЧЕНИ РАЗВЪДНИЦИ
ГЕНЕТИКА ПРИ
ЛАБРАДОР РЕТРИВЪР
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА РОДОСЛОВИЕТО


 

Какво е необходимо преди да развъдите Вашият Лабрадор Ретривър

Преди да развъдите Вашето куче са Ви необходими:

За женските кучета:
- Куче с доказан произход (родословие);
- Членство в клуба;
- ПК номер (при внос на куче от чужбина се получава при заверка на експортното родословие от клуба в БРФК)
- Регистриран развъдник - подава се заявление чрез клуба за регистриране на развъдник в FCI.
- Задължителни изследвания на животното за: Лакътна и тазобедрена дисплазия в клиника Син Кръст, ЦВК гр. София или всяка друга лицензирана клиника в България и Европа. Допустимите степени за тазобедрена дисплазия са "A" и "B", а за лакътна - първите две степени от сертификата - "0" и "BL" или "0" и "1";
- Тест за бруцелоза не по-рано от 6 месеца преди заплождането.
- Препоръчителни изследвания: Очни изследвания - офталмологичен преглед със сертификат, който важи 12месеца;
- Оценки от минимум три екстериорни изложби, поне две от които от изложби на БРФК, с резултат "Отличен" или "Мн. Добър".
- Препоръчителен покрит изпит за вродени качества или участие в работно изпитание.
- Преди заплождане на женската се подготвя комплект с копия от документите (регистриран развъник, родословията, заключения от снимки за дисплазия, тестове за бруцелоза) на бъдещите родители и се предава на Отговорник развъдна дейност (ОРД) - Николай Бараков), който одобрява или не съответната връзка.
- При одобрение се прави Протокол Акт за заплождане, който можете да изтеглите от страницата "Документи".
- При раждане се уведомява ОРД не по късно от 7 дена след раждането.
- Подава се заявление за издаване на родословие (препоръчително до 30тия ден от раждането), което също може да се изтегли от страницата "Документи".

За мъжките кучета:
Покриване на правилата за развъдна дейност на БНКЛР:
- Куче с доказан произход (родословие);
- Препоръчително членство в клуба;
- Препоръчително: ПК номер (при внос на куче от чужбина се получава при заверка на експортното родословие от клуба в БРФК)
- Задължителни изследвания на животното за: Лакътна и тазобедрена дисплазия в клиника Син Кръст, ЦВК гр. София или всяка друга лицензирана клиника в България и Европа. Допустимите степени за тазобедрена дисплазия са "A" и "B", а за лакътна - първите две степени от сертификата - "0" и "BL" или "0" и "1";
- Тест за бруцелоза не по-рано от 6 месеца преди заплождането.
- Препоръчителни изследвания: Очни изследвания - офталмологичен преглед със сертификат, който важи 12месеца;
- Оценки от минимум три екстериорни изложби, поне две от които от изложби на БРФК, с резултат "Отличен".
- Препоръчителен покрит изпит за вродени качества или участие в работно изпитание.
Или покриване правилата на клуба на съответната държава, от която е внесено мъжкото куче, при положение, че е закупено на възраст над 12месеца.
- Собственикът на мъжкото куче предоставя копия от родословието и задължителните изследвания на собственика на женското куче, който от своя страна подава тези и документите на женската в клуба за разрешение на връзката.
- При одобрение се прави Протокол Акт за заплождане, който можете да изтеглите от страницата "Документи".

 
 
all rights reserved ® BULGARIAN NATIONAL CLUB LABRADOR RETRIEVER
webmaster & design: Milla ©